Nieuws


038 385 67 24

12 October 2023

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen


Op 1 juli 2023 zijn een aantal wijzigingen in de Faillissementswet in werking getreden. Een belangrijke wijziging is de halvering van de looptijd van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Uiteraard heeft deze wijziging gevolgen voor de manier waarop debiteuren hun schulden terugbetalen als ze in dit traject terechtkomen.
9 May 2023

UBO: Ultimate Beneficial Owners


In 2022 werd bekendgemaakt dat bedrijven hun UBO-opgave moesten doen. De informatie die is opgegeven, is verzameld in een UBO-register. Heeft u de UBO-opgave al gedaan?
21 October 2022 In Memoriam: Harry van Dalfsen

In Memoriam: Harry van Dalfsen


We zijn geschokt en verdrietig door het plotselinge overlijden van onze oprichter, voormalig CEO en inspirator Harry van Dalfsen.
12 October 2022

Wetsvoorstel geeft rechter bevoegdheid een betalingsregeling op te leggen


De Raad voor de rechtspraak heeft aangegeven positief te zijn over een wetsvoorstel, waardoor de Rechtbank de bevoegdheid krijgt om in een gerechtelijke procedure een betalingsregeling op te leggen. Die mogelijkheid is er nu nog niet, aangezien de schuldeiser nu gewoon betaling van zijn vordering ineens kan verlangen. De Rechtbank is met de nieuwe wet beter in staat om maatwerk te leveren.

14 December 2021

Nieuw opdrachtgeversportaal VD&P


Om de dienstverlening aan u als klant van VD&P verder te verbeteren, gaan we ons klantenportaal voor online inzage in dossiers per 14 december vernieuwen. Gebruikers zijn hierover de afgelopen tijd geïnformeerd. Het nieuwe systeem biedt iets meer functionaliteit en vooral meer gebruiksgemak. Om 14:00 uur wijzigt de link op de VD&P website naar het portaal die u zowel onder de button ‘Mijn opdrachtgeversportaal’ als in de link ‘mijn dossier’ rechtsboven in de menubalk kunt vinden.
18 November 2021

Een combinatie die werkt


ABN AMRO lease is een handelsnaam van ABN AMRO Asset Based Finance NV, waarmee VD&P al jarenlang samenwerkt. De relatie met contactpersoon Ronald Schnellbacher gaat al tientallen jaren terug. Hij is bij de afdeling Bijzonder Beheer verantwoordelijk voor de Recovery dossiers boven de 1 miljoen euro. VD&P is voor hem een juridisch loket dat hun Recovery Afdeling ontzorgt en veel werk uit handen neemt in heel veel dossiers.
5 August 2021

Ook wij werken steeds meer digitaal


Mede dankzij corona ondernemen we meer digitaal. Het scheelt niet alleen veel tijd maar ook papier, wat beter is voor het milieu. Duurzaamheid en milieuvriendelijke betrokkenheid, we zijn tenslotte al jaren bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

20 July 2021

Het team van VD&P is weer up-to-date


Onlangs volgden we een training 'beslag en executierecht' met ons hele team. Aanleiding hiervoor was dat onze buitendienstmedewerker een auto aantrof welke op het terrein van een derde stond en we beschikten over een vonnis, waarin de debiteur tot afgifte was veroordeeld. De vraag op dat moment was: wat zijn de regels in het geval de auto op het terrein van een derde staat, die geen toestemming geeft? 

24 June 2021

De afdeling boekhouding


Bij boekhouding kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld het betalen van facturen en de administratie bijhouden. Maar boekhouden is veel meer dan dat. Deze afdeling kan gezien worden als het hart van VD&P juristen omdat het met alles verbonden is. Wij spraken met Suzette de Vries - van Belkom, al meer dan 25 jaar werkzaam bij ons, over haar functie. En jaar geleden heeft zij versterking gekregen van collega Betty Schuring – Oelius, sinds maart 2018 onderdeel van VD&P juristen. Samen zijn zij de afdeling boekhouding en wij vroegen ze wat er allemaal bij komt kijken.
8 June 2021

Een zieke werknemer, wat nu?


In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werkgever moet doen bij ziekte van uw werknemer. In andere woorden: welke stappen ondernomen moeten worden om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Hoewel uw werknemer constructief moet meewerken, bent u als werkgever volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Hieronder volgt het stappenplan Wet Poortwachter speciaal voor de werkgever.

20 May 2021

Jaarverslag Rechtspraak: 11% minder afgehandelde rechtszaken


De coronacrisis is in 2020 van grote invloed geweest op de gang naar de rechter en de processen binnen de Rechtspraak. Het aantal afgehandelde rechtszaken daalde met 11 procent ten opzichte van 2019. In totaal werd in 2020 in 1,37 miljoen zaken rechtgesproken, ongeveer 170.000 zaken minder dan in 2019. Onder meer door de versnelde invoering van digitale voorzieningen, zoals online zittingen en veilig e-mailen, kon de Rechtspraak blijven functioneren tijdens de coronacrisis.

10 May 2021

30 jaar VD&P juristen!


Vrijdag 23 april 2021 bestond VD&P juristen precies 30 jaar. Ter gelegenheid van ons 30-jarig jubileum nemen wij jullie graag mee terug in de tijd langs belangrijke gebeurtenissen, huisstijlen en verschillende locaties.
5 May 2021

Faillisement voorkomen?


Wellicht kan de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) u hiermee helpen. Deze wet is op 1 januari 2021 ingevoerd als onderdeel van de Faillissementswet. De WHOA kan bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, helpen om het bedrijf toch voort te zetten.
7 April 2021

Kabinet gaat mensen met problematische schulden sneller en beter helpen


Door de verwachte toename van schulden als gevolg van de coronacrisis, is het van belang dat er sneller wordt gehandeld bij mensen met problematische schulden. Het kabinet wil deze mensen dan ook gaan helpen. Het kabinet wil dat de schuldenaar een deadline wordt gesteld om te kunnen reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener, om er zo in goed overleg met de schuldenaar uit te komen.

25 March 2021

VD&P zorgt voor een stukje zekerheid bij Excent Tandtechniek


Bij haar vorige baan kwam debiteurenbeheerder Wendy Rotteveel in aanraking met VD&P juristen. Dat is zo goed bevallen dat er 15 jaar later nog steeds een fijne samenwerking is. Sinds drie jaar doet Wendy het debiteurenbeheer bij Excent Tandtechniek. Dat doet zij alleen, een pittige klus met 28 vestigingen in de Benelux met allemaal hun eigen klanten. Hoe lukt het Wendy om een gezond debiteurbeheer te onderhouden (in coronatijd) en hoe draagt VD&P juristen daaraan bij? Wendy vertelt het ons graag.
3 March 2021

Vereenvoudiging beslagvrije voet


Sinds 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden. Dit heeft als doel ervoor te zorgen dat schuldenaren altijd een minimumbedrag overhouden om van te leven. In de nieuwe berekening van de beslagvrije voet is er in de basis minder ruimte voor maatwerk. De leefsituatie en de inkomenssituatie zijn bepalend voor de hoogte van de beslagvrije voet.
15 February 2021

Ook de Rechtbanken moeten eraan geloven: proef met digitaal procederen


Het uitwisselen van processtukken zoals dagvaardingen en conclusies geschiedt nog altijd op de traditionele manier, per post. Er kan ook nog met de Rechtbanken gefaxt worden, maar de fax wordt bijna nergens meer gebruikt. Omdat processtukken veel vertrouwelijke gegevens bevatten dient het digitaal versturen van deze stukken met veel veiligheidswaarborgen gepaard te gaan.
5 February 2021

Stijging van griffierechten bij de Rechtbank


Per 1 januari 2021 zijn de griffierechten, de tarieven die aan de Rechtbank betaald dient te worden om een procedure te kunnen voeren, gestegen. In het verleden zijn regelmatig kritische geluiden te horen geweest over de hoogte van de griffierechten, aangezien het zowel de eisende partij die de procedure start, als ook de gedaagde partij die in de proceskosten wordt veroordeeld, op kosten jaagt. Voor eisers vormt het een drempel om een procedure bij de Rechtbank aanhangig te maken, waardoor de toegang tot de rechtspraak negatief wordt beïnvloed. Voor gedaagden leidt het ertoe dat zij met nog hogere schulden worden opgezadeld.

30 November 2020

Incasseren in Coronatijd


De Coronapandemie houdt ons al vanaf maart 2020 in de greep. Deze crisis heeft grote impact op het persoonlijke leven maar ook op de economie. Hoe kun je je eigen bedrijf sterk en gezond houden, terwijl je te maken krijgt met de door Corona ontstane economische crisis en de negatieve effecten op de financiële situatie van uw debiteuren?

12 November 2020

Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid


De wet die onder meer moet voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, treedt gefaseerd in werking. Als er beslag op iemand zijn spullen wordt gelegd voor de verkoop, dan moet er wel iets overblijven om van te leven. Om de wet zo snel mogelijk in werking te kunnen laten treden, was overleg nodig met onder andere banken, gemeenten en deurwaarders omdat zij tijd nodig hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen. Er is besloten de wet in drie fases in te voeren, de eerste fase is gestart op 1 oktober 2020.