Missie en visie


"Maximale resultaten voor onze klanten..."

Missie en visie

Onze missie is het behalen van maximale resultaten voor onze klanten op het gebied van incasso en juridische advisering en procesvoering. Dat bereiken we door het hanteren van een optimaal incassoproces, deskundige procesvoering en advisering. Als het kan met instandhouding van de relatie met de debiteur.

Onze kernwaarden zijn:

  • deskundigheid
  • efficiency
  • betrokkenheid.