Tarieven


038 385 67 24

Onze tarieven voor juridische dienstverlening zijn als volgt opgebouwd. Alle tarieven zijn exclusief 21% btw. 


Eerste oriënterend (kennismakings)gesprekgratis 
Uurtarief jurist (vordering tot € 10.000,00)€ 150,00 
Uurtarief jurist (vordering boven € 10.000,00 en zaken
zonder direct geldelijk belang)
€ 187,50 


Tarieven gerechtelijke procedure

In een gerechtelijke procedure worden vaak niet alle kosten van rechtsbijstand/juridische kosten vergoed. De kosten worden gestaffeld toegewezen, afhankelijk van de hoogte van de vordering, met rente en incassokosten en afhankelijk van het verloop van de procedure.


Incassokosten en salariskosten rechtsbijstand

Bereken uw staffel incassokosten en salarissen/kosten van rechtsbijstand in (rol)zaken bij de kantonrechter. De eerste tabel op de link gaat over de BIK (Buitengerechtelijke incassokosten) en de tweede tabel op de link gaat over de salarissen in rolzaken, dit zijn de kosten van rechtsbijstand.

Het genoemde salaris is bepaald per proceshandeling/processtuk. Dus als er twee schriftelijke rondes en een mondelinge behandeling hebben plaatsgevonden, zijn dit drie proceshandelingen en zal er in het geval van een vordering inclusief rente en incassokosten van € 5.000,00 driemaal € 200,00 worden toegewezen (indien de vordering geheel wordt toegewezen door de rechter). Voor een nadere toelichting neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Tarieven Griffierechten
De hoogte van de kosten van het griffierecht bij de kantonrechter hangt af van de hoogte van de vordering en of u als eisende partij een rechtspersoon of natuurlijke persoon bent.

Tarieven gerechtsdeurwaarder
De kosten van de gerechtsdeurwaarder, voor het betekenen van een dagvaarding, zijn conform de tarieven zoals vastgesteld door de KBvG.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze tarieven? Neem gerust contact met ons op.