Bereken uw incassokosten


"Een telefonisch eerste advies is altijd vrijblijvend."

Incasso

Calculator Wet Normering Wettelijke Incassokosten (WIK)

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe wet in werking getreden met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten, ook wel WIK genoemd. Met onderstaande calculator kunt u de incassokosten per vordering uitrekenen.