Gerechtelijke incasso


"Een telefonisch eerste advies is altijd vrijblijvend."

Gerechtelijke incasso

Heeft uw debiteur ondanks alle inspanningen in de incassoprocedure zijn vordering niet betaald? Dan gaan we met u in overleg of gerechtelijke incasso een optie is. 

Wanneer wij kansen zien dat er in een gerechtelijke procedure wel betaald wordt, dan adviseren we u om over te gaan op gerechtelijke incasso en te gaan procederen. De lijnen met onze juristen zijn kort en zij nemen de zaak vloeiend over. Zonder ruis op de lijn. 

Meer informatie over procederen?