Nieuws


038 385 67 24

1 October 2020

‘Vroegsignalering’ vaak al onderdeel van proactieve schuldhulpverlening


Een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) biedt gemeenten vanaf begin 2021 de mogelijkheid om eerder aan de bel te trekken bij mensen bij wie de schulden zich beginnen op te stapelen.
28 August 2020

Verschillen in benadering Corona door Rechtbanken


Sinds enkele weken zijn de Nederlandse Rechtbanken weer begonnen met het voortzetten van gerechtelijke procedures en het inplannen van mondelinge behandelingen in procedures. Dat er niet één landelijk beleid op dit punt is, wekt wellicht verwondering. 
19 August 2020

Prinsjesdag: noodpakket voor na 2 oktober


Wat er na 1 oktober 2020 nog aan steunmaatregelen in verband met de coronacisis wordt voortgezet of nieuw wordt opgezet laat het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag weten.

5 June 2020

Economische gevolgen van Corona groot?


Het zal u niet zijn ontgaan, Nederland zit in een crisis. De gevolgen zijn groot, op allerlei vlakken. Het CBS heeft allerlei financiële aspecten onderzocht, waaronder de koopkracht, het producenten- en consumentenvertrouwen en de werkloosheid. Bijna de helft van de ondernemers verwacht dat hun bedrijf een crisis van 6 maanden niet zal overleven. Kleine bedrijven zijn vaak nog somberder, 22% verwacht de crisis niet te kunnen overleven als deze langer duurt dan 2 maanden.
19 May 2020

Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd


Eén op de drie (32 procent) Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd te hebben. Daarentegen geeft 36 procent aan de bedrijfsvoering niet of nauwelijks te hebben gedigitaliseerd. Kleine bedrijven zijn minder ver met digitalisering dan grote bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit onderzoek naar ICT-gebruik onder bedrijven in Nederland.

12 May 2020

Rechtbanken gaan beperkt weer open


De Rechtspraak zal vanaf 11 mei op beperkte schaal rechtszaken, in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten in de zittingszaal, behandelen.
29 April 2020

TOGS - Regeling uitgebreid voor ondernemers


Bij het aankondigingen van de maatregelen met betrekking tot Covid-19 heeft het kabinet gelijk aangegeven dat er tegemoetkoming komt voor ondernemers in de getroffen sectoren.
24 March 2020

Lichte toename aantal faillissementen


Halverwege 2018 berichtten we dat het aantal faillissementen in 2017 zo historisch laag was, dat dit jaar met de minste faillissementen van deze eeuw de boeken in ging. Het blijkt dat 2018 nog minder faillissementen telde, namelijk 3144. Dit was nog weer 4,5% minder dan in 2017, met 3290 bedrijven die failliet gingen. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de grootste sector van Nederland, de sector Handel.

Helaas is in de mooie dalende lijn toch weer een lichte stijging van 2% te zien.
19 March 2020

Alle gerechten gesloten sinds dinsdag


Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.
17 March 2020

Maatregelen Coronavirus


VD&P heeft diverse maatregelen getroffen in de strijd tegen het Coronavirus. Zo worden de dagelijkse ontwikkelingen op de voet gevolgd en hanteert VD&P de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt onder meer in dat er extra schoonmaakwerkzaamheden op de kantoren worden uitgevoerd, dat medewerkers onderling afstand houden en 50% van de medewerkers bij toerbeurt thuis werkt.
19 February 2020

VD&P in Regiolokaal


Directeur Pieter Veuger staat met een hele pagina in de nieuwste editie van Regiolokaal. In deze reportage, waarvoor onder andere Pieter is geïnterviewd, wordt aandacht geschonken aan burgers met aanzien, ofwel notabelen. Lees hieronder het hele artikel. 

28 October 2019 VD&P feliciteert Hanzeland Personeelsdiensten

VD&P feliciteert Hanzeland Personeelsdiensten


Hanzeland Personeelsdiensten, van harte gefeliciteerd met jullie 15-jarig jubileum!
Dankjewel voor de taart, daar gaan we zeker van genieten.

Dat de prettige samenwerking nog lang mag duren!
16 September 2019

Wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans


De Wet Arbeidsmarkt in Balans (afgekort WAB) treedt in werking per 1 januari 2020. Het doel van deze wet is het verbeteren van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereen­komsten. Met invoering van de WAB worden de regels op het gebied van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast. 

3 June 2019

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020


Wanneer een werkgever het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na 104 weken wil beëindigen, omdat herstel niet te verwachten is, dan dient de werkgever een transitievergoeding te betalen. Omdat dit voor de werkgever, die al  2 jaar het loon heeft moeten doorbetalen, onredelijk is, heeft de wetgever bepaald dat deze betaalde transitievergoeding teruggevorderd kan worden bij het UWV.

19 March 2019

Is finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst echt finaal?


Wanneer werkgever en werknemer het eens zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, worden de gemaakte afspraken hierover vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook een afspraak opgenomen over finale kwijting. Dit betekent dat beide partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben, nadat ze uitvoering hebben gegeven aan de gemaakte afspraken. Partijen verlenen elkaar finale kwijting.

8 November 2018

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen


Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Deze Nederlandse wet vindt zijn oorsprong in een Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen. De Wbb geeft regels over de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie en geeft aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke vormen van inbreuk kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet.

29 August 2018

Vakantieperiode? Dan is uw debiteurenbeheer van groot belang!


De afgelopen periode heeft zich voor de meeste ondernemingen weer gekenmerkt door vertrekkende en terugkerende werknemers. De een gaat op vakantie en de ander komt net weer terug. Voor veel bedrijven betekent dit een lagere bezetting en wellicht ook een lagere omzet. Echter, de vaste kosten zoals salarissen en huur of hypotheek loopt gewoon door en voor velen is eind juni de omzetbelasting weer betaald. Dit leidt ertoe dat uitgaven onverminderd hoog blijven, terwijl inkomsten achterblijven.
11 July 2018

Wij verhuizen


Vrijdag 13 juli gaan wij verhuizen! Daarom zijn wij deze dag helaas niet bereikbaar. Vanaf maandag 16 juli staan wij voor je klaar in ons nieuwe kantoor in hartje centrum van Genemuiden.
10 July 2018

De AVG in de praktijk


Tips voor omgaan met datalekken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei jl. in werking trad stelt organisaties verplicht om zorgvuldig met de verwerking van persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt in Nederland toezicht op de naleving van de AVG. Inmiddels heeft de AP voor 2018 en 2019 vier kernpunten voor toezicht benoemd: overheid, zorg, handel in persoonsgegevens en datalekken. In dit artikel behandelen we het punt datalekken, omdat dit in feite iedere organisatie raakt.

1 March 2018

Sterke daling betalingsachterstanden kredietnemers


Volgens de Kredietbarometer van Stichting BKR telt Nederland in het eerste kwartaal van 2018 het laagste percentage kredietnemers met een betalingsachterstand ooit. Goed nieuws, want rekeningen worden sneller betaald waardoor achterstanden verdwijnen als sneeuw voor de zon.